หน้าแรก

 .

     กิจกรรม ๕ ส ลดภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

      หนังสือเวียนที่ อส ๐๐๐๑.๑(บก)/ว๖ เรื่องคำชี้แจง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  

  

  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "โครงการจัดทำกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประเมินผลการปฏิบัติราชและระบบประเมินสมรรถนะของข้าราชการอัยการ" 

 

 ภาพกิจกรรมทั้งหมด 

 

 

สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่  Office of the Provincial Public Prosecution Chiang Mai

ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  ถนนโชตนา  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  50300 โทรศัพท์ 0 5311 2559 , โทรสาร 0 5389 0036

Chiang Mai Government Center, Chotana road ,Changpuek,Mueang Chiang Mai District,Chiang Mai ‎50300 ,Tel. +66-5311-2559,

Fax. +66-5389-0036

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FreshJoomlaTemplates.com
สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่