หน้าแรก

 .

  

  งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๗ 

 

  ท่านไพศาล หิรัญสาลี ผู้ตรวจการอัยการ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านการดำเนินคดียาเสพติด ณ สำนักงานอัยการภาค ๕ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 

  

 

 ภาพกิจกรรมทั้งหมด 

 

     กิจกรรม ๕ ส ลดภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

      หนังสือเวียนที่ อส ๐๐๐๑.๑(บก)/ว๖ เรื่องคำชี้แจง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 

 

 

สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่  Office of the Provincial Public Prosecution Chiang Mai

ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  ถนนโชตนา  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  50300 โทรศัพท์ 0 5311 2559 , โทรสาร 0 5389 0036

Chiang Mai Government Center, Chotana road ,Changpuek,Mueang Chiang Mai District,Chiang Mai ‎50300 ,Tel. +66-5311-2559,

Fax. +66-5389-0036

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

FreshJoomlaTemplates.com
สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่