หน้าแรก

กลอนนำมาจากเว็บไซต์ www.watkoh.com

 .

 ceo1 copy

 

 

 

  ท่านนวรัตน์ เสนะวัต ท่านอัยการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะข้าราชการอัยการ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา "วันปิยมหาราช" ๒๓  ตุลาคม ๒๕๕๘... ณ พระอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕  

 

 

   สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ท่านนวรัตน์ เสนะวัต อัยการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

 

  ท่านนวรัตน์ เสนะวัต ท่านอัยการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะข้าราชการอัยการ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา "วันรพี" ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘... ณ พระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  

 

 

     ภาพกิจกรรมทั้งหมด 

 

     ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด

       ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานอัยการจังหวัดฮอด 

       ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม 

     ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 

       ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องสอบราคาครุภัณฑ์สำนักงานอัยการจังหวัดฮอด ครั้งที่3/2558

       ระกาศสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องสอบราคาครุภัณฑ์สำนักงานอัยการจังหวัดฮอด ครั้งที่3/2558 หน้า 2

      ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานอัยการจังหวัดฮอด 

     กิจกรรม ๕ ส ลดภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

      หนังสือเวียนที่ อส ๐๐๐๑.๑(บก)/ว๖ เรื่องคำชี้แจง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 

 

 

 1509865 471854346298337 8908867382070362017 n

สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่  Office of the Provincial Public Prosecution Chiang Mai

ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  ถนนโชตนา  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  50300 โทรศัพท์ 0 5311 2559 , โทรสาร 0 5389 0036

Chiang Mai Government Center, Chotana road ,Changpuek,Mueang Chiang Mai District,Chiang Mai ‎50300 ,Tel. +66-5311-2559,

Fax. +66-5389-0036

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

FreshJoomlaTemplates.com
สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่